Regulamin korzystania z serwisu LaMarqueuse.pl

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

La Marqueuse - La Marqueuse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-042 przy ul. Okopowej 58/72

Uczestnik - Uczestnik Programu La Marqueuse, który zarejestrował się w serwisie www.lamarqueuse.pl jako Klient oraz zaakceptował treść regulaminu.

Program - program lojalnościowy, organizowany przez La Marqueuse, którego celem jest przyznawanie uprawnień z tytułu wartości zakupów on-line, dokonywanych przez Uczestnika w serwisie www.lamarqueuse.pl

Punkt - punkt przyznawany Uczestnikowi w zamian za dokonane zakupy w serwisie www.lamarqueuse.pl. Każde 100 PLN przeliczane jest na 100 punktów.

Serwis - sklep internetowy www.lamarqueuse.pl

Saldo punktowe - liczba punktów, które Uczestnik zbiera z tytułu zakupów on-line w Serwisie

2.1 Czas trwania programu jest nieokreślony.
2.2 La Marqueuse zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania programu, a także wprowadzenia zmian w zakresie przyznawanych Uczestnikom przywilejów.
2.3 Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu. Przyjmuje się, że Uczestnik akceptuje treść regulaminu po przez skorzystanie po raz pierwszy z przywilejów opisanych w pkt. 5 regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej La Marqueuse www.lamarqueuse.pl

3.1 Uczestnikiem programu mogą stać się wyłącznie osoby pełnoletnie.
3.2 Warunkiem przystąpienia do programu jest zarejestrowanie w Serwisie www.lamarqueuse.pl oraz dokonanie zakupów on-line.

Udział w programie oraz dokonywanie zakupów on-line w serwisie La Marqueuse, umożliwia Uczestnikowi gromadzenie punktów z tytułu dokonanych zakupów.

4.1. Jeden punkt ma wartość 1 pln.
4.2. Punkty są automatycznie naliczane i zapisywane w systemie po przyjęciu zapłaty za towar i pomyślnym zamknięciu transakcji. Jeśli Uczestnik anuluje zamówienie lub dokona jego zwrotu, system anuluje punkty z tytułu tego zakupu.
4.3. Aktualne saldo punktów dostępne jest w panelu Klienta.

5.1. Przy dokonywaniu zakupów, Uczestnik może wymienić punkty na rabat. Za każde 100 pkt. Uczestnik otrzyma 5 Pln  rabatu od aktualnej kwoty zakupów w koszyku.
5.2. Wymiana punktów powoduje zmniejszenie salda punktowego o wartość punktów wykorzystanych do uzyskania rabatu. Klient każdorazowo decyduje o zamiarze i ilości punktów jakie chce wykorzystać przy zakupie.
5.3. Limit punktów, które można wymienić z tytuł zakupów on-line wynosi 20% wartości bieżącego koszyka.
5.4. Ważność punktów wygasa po 365 dniach od transakcji za które zostały przyznane. System każdorazowo poinformuje Uczestnika o tym fakcie 60 dni przed datą wygaśnięcia ważności punktów.

6.1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej La Marqueuse: www.lamarqueuse.pl
6.2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie w terminie 15 dni od ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej. Wszystkie przywileje i salda punktowe tracą ważność.
6.3. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny ani inne świadczenia, nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
6.4. Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.