Reklamacje

W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie 24 miesięcy od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji, wyślij produkt do nas na adres:

La Marqueuse
Ul. Okopowa 58/72 lok. 0,58
01-042 Warszawa
Z dopiskiem „Reklamacja”

Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski pokrywa La Marqueuse. Skontaktuj się z nami drogą mailową na adres salon@lamarqueuse.pl i skorzystaj z naszego kuriera. W przypadku reklamacji z zagranicy koszt przesyłki do Polski pokrywa Klient. Do przesyłki reklamacyjnej dołącz kompletnie wypełniony formularz reklamacji dostępny tutaj (PDF) oraz dowód zakupu: np. paragon, faktura lub inne poświadczające dokonanie zakupu (np. kopia wyciągu bankowego, kopia wyciągu z karty)

UWAGA!
Brak potwierdzenia zakupu wyklucza możliwość reklamacji.

W terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia dostarczenia produktu , La Marqueuse odpowie na zgłoszoną reklamację.

W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt według uznania Klienta, zostanie: - naprawiony i odesłany Klientowi na koszt La Marqueuse - albo wymieniony na nowy wolny od wad i przesłany Klientowi na koszt La Marqueuse - lub jego cena zostanie zwrócona lub obniżona.

W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które La Marqueuse nie ponosi odpowiedzialności (wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne), La Marqueuse skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o ewentualnych kosztach napraw.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami pod nr tel. 48 22 531 45 65 lub drogą mailową – salon@lamarqueuse.pl