Polityka Prywatności

W tym dokumencie znajdziesz informacje dotyczące funkcjonowania naszej strony i sklepu internetowego www.lamarqueuse.pl (dalej: Strona) oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas szczególnie ważna, dlatego wdrożyliśmy wiele środków zabezpieczających mających na celu jej zapewnienie.

ADMINISTRATOR DANYCH, DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych udostępnionych na Stronie jest La Marqueuse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72 (01-042), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod nr KRS: 0000270478, NIP: 525-23-82-848, REGON: 140804626, kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł (dalej: Administrator).

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz wykonywania przysługujących praw, możesz skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość skierowaną na adres email: iod@lamarqueuse.pl lub drogą pocztową na adres: ul.  Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.

W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Administrator może zażądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od użytkowników Strony, m.in. poprzez dokonanie zakupu w sklepie internetowym lub wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na Stronie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.

W zależności od sytuacji Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

Założenie kontaZakup w sklepie internetowymZłożenie reklamacjiFormularz kontaktowyNewsletter
 • imię i naziwsko
 • adres e-mail
 • imię i naziwsko
 • adres
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • NIP i firma (nieobowiązkowe)
 • imię i naziwsko
 • adres
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • adres e-mail
 • imię
 • numer telefonu
 • adres e-mail

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Cele przetwarzania przez Administratora danych osobowych użytkownika zależą od sposobu korzystania przez niego ze Strony i dostępnych w niej funkcjonalności.

W przypadku rejestracji na Stronie Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu utworzenia i zarządzania kontem (podstawa prawna: wykonanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej - art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jeśli zdecydujesz się na zakup w sklepie internetowym Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu nawiązania i realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Strony (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z zawarciem umowy sprzedaży na Administratorze ciążą obowiązki publicznoprawne, w tym obowiązki podatkowe, dlatego Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia tych obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz odpowiednie przepisy podatkowe).

W przypadku złożenia reklamacji lub zgłoszenia innych problemów Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia skarg i pytań i udzielenia odpowiedzi na nie (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora danych oraz użytkownika w postaci wzajemnej komunikacji i rozstrzygania kwestii spornych).

Jeżeli wyrazisz na to dobrowolną zgodę (np. poprzez zapis na newsletter) – Administrator może przetwarzać dane osobowe Twoje w celach marketingowych, w tym prowadzenia komunikacji marketingowej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmów telefonicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora danych w postaci promowania swoich usług i produktów).

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie lub przesłania wiadomości na adres e-mail salon@lamarqueuse.pl (zakładka „Kontakt”), Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes prawny Administratora danych oraz użytkownika w postaci wzajemnej komunikacji).

Administrator zastrzega sobie możliwość przechowywania danych osobowych użytkowników na potrzeby ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami stanowiących realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych osobowych użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności:

 1. dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania umów będą przechowywane przez czas ich trwania;
 2. dane osobowe podane do celów komunikacyjnych będą przechowywane przez czas prowadzenia rozmów;
 3. dane osobowe niezbędne do wykonania obowiązków publicznoprawnych będą przechowywane do momentu wyznaczonego przez odpowiednie przepisy prawa, w przypadku zobowiązań podatkowych 5 lat;
 4. dane osobowe podane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu.

Okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu jeżeli znajduje to uzasadnienie w powszechnie obowiązujących przepisach lub w uzasadnionym interesie prawnym administratora w postaci ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH, W TYM ODBIORCY DANYCH SPOZA EOG

Podmioty przetwarzające

Administrator korzysta z usług innych podmiotów przetwarzających dane osobowe w jego imieniu, m.in. w zakresie: obsługi marketingowej, księgowej, informatycznej i usług serwerowych, usług utrzymania i obsługi systemów informatycznych oraz baz danych. Dodatkowo, dostęp do danych osobowych użytkownika mogą uzyskać pracownicy organów i urzędów państwowych upoważnionych do sprawowania kontroli lub nadzoru nad działalnością Administratora.

Przekazanie danych osobowych poza EOG

Administrator wyjątkowo może przekazywać dane związane z korzystaniem ze Strony poza Europejski Obszar Gospodarczy. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej („Inne technologie”).

Udostępnienie danych innym administratorom

W przypadku wyboru formy płatności „PayU” dane osobowe użytkownika zostaną udostępnione operatorowi płatności – spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Grunwaldzka 186 (60-166) w celu zrealizowania transakcji.

W przypadku wyboru dostawy „UPS” dane osobowe użytkownika zostaną udostępnione firmie kurierskiej UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prądzyńskiego 1/3 (01-222) w celu zrealizowania dostawy.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych w sposób opisany powyżej w „Polityce prywatności”.

PROFILOWANIE

Administrator nie planuje profilować danych osobowych użytkownika. Wyjątkowo, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę w ramach narzędzia zarządzania zgodą dostępnego na Stronie, Administrator może w sposób zautomatyzowany stworzyć profil użytkownika i na podstawie jego zainteresowań, lokalizacji, wieku, płci dostarczać mu spersonalizowane reklamy w kampaniach Google Ads. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się poniżej.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie przez użytkownika określonych danych osobowych:

 • w celu otrzymywania korespondencji marketingowej lub odpowiedzi na zapytanie– jest dobrowolne
 • w celu zawarcia i wykonania umów– jest konieczne do nawiązania stosunku prawnego między użytkownikiem a Administratorem
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w tym rozliczeniowych – jest konieczne do zapewnienia zgodności z prawem.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • utrzymania sesji użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies: - te pliki cookies są niezbędne do korzystania z podstawowych funkcji Strony.
 • Funkcjonalne pliki cookies - te pliki cookies umożliwiają nam analizę korzystania ze Strony przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności.
 • Marketingowe pliki cookies - te pliki cookies umożliwiają wyświetlanie treści reklamowych dostosowanych do preferencji użytkownika.

Można je również opisać jako:

 • Sesyjne pliki cookies (session cookies) - te pliki cookies są tymczasowe i są usuwane, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę. Służą one do przechowywania informacji, które są ważne tylko podczas danej sesji.
 • Stałe pliki cookies (persistent cookies) - te pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika przez określony czas (może to być kilka dni, miesięcy lub lat), nawet po zamknięciu przeglądarki. Służą one do przechowywania informacji między sesjami.
 • Pliki cookies wydajności - te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny.
 • Pliki cookies śledzenia (tracking cookies) - te pliki cookies umożliwiają wyświetlanie treści reklamowych dostosowanych do preferencji użytkownika.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, sposobu zarządzania nimi lub ich usuwania, możesz odwiedzić stronę: allaboutcookies.org lub zapoznać się z zakładką pomocy w przeglądarce.

Odrzucenie plików cookies innych niż niezbędne jest możliwe poprzez skorzystanie z narzędzia do zarządzania zgodą, które wyświetli się na Stronie. Po wyłączeniu ciasteczek funkcjonalnych lub reklamowych Strona nie będzie zbierać nowych danych.

Pliki cookies na Stronie

Nazwa ciasteczkaOpisWłaścicielRodzaj i przechowywanie
_GRECAPTCHATen plik cookie służy do rozróżnienia ludzi i botówgoogle.comStałe pliki cookies, 180 dni
om_frontendTen cookie umożliwić użytkownikowi pozostaniem zalogowanym do swojego kontagoogle.comStałe pliki cookies, 1 rok
rc::aTen plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botówgstatic.comSesyjne pliki cookies, są usuwane, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę
rc::bTen plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botówgstatic.comSesyjne pliki cookies, są usuwane, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę
rc::cTen plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botówgstatic.comSesyjne pliki cookies, są usuwane, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę
rc::fTen plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botówgstatic.comSesyjne pliki cookies, są usuwane, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę
_dc_gtm_UA-#Ten plik cookie to menedżera tagów Google do kontrolowania ładowania tagu skryptu Google Analytics.google.comPliki cookies śledzenia, 24 godziny
_gaTen plik cookie jest używany przez Google Analytics do dławienia współczynnikalamarqueuse.plPliki cookies śledzenia, 2 lata
_ga_#Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do dławienia współczynnika zapytańlamarqueuse.plPliki cookies śledzenia, 2 lata
_gidTen plik cookie generuje dane statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.lamarqueuse.plPliki cookies śledzenia, 2 lata
_hjAbsoluteSessioninProgressTen plik cookie (Hotjar) służący do wykrywania pierwszej sesji odsłon użytkownikaHotjar Ltd.Pliki cookies wydajności, 24 godziny
_hjFirstSeenTen plik cookie umożliwiający zaliczenie sesji użytkownika na stronie. Nie zawiera on informacji umożliwiających identyfikację.Hotjar Ltd.Pliki cookies wydajności, 24 godziny
_hjIncludedInSessionSample_#Ten plik cookies odpowiada za analizę informacji w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu.Hotjar Ltd.Pliki cookies wydajności, 24 godziny
_hjSession_#Ten plik cookies odpowiada za analizę informacji w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu.Hotjar Ltd.Pliki cookies wydajności, 24 godziny
_hjSessionUser_#Ten plik cookies odpowiada za analizę informacji w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu.Hotjar Ltd.Pliki cookies wydajności, 24 godziny
_hjTLDTestTen plik cookies odpowiada za analizę informacji w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu.Hotjar Ltd.Pliki cookies wydajności, 24 godziny
tdTen plik cookie rejestruje dane statystyczne o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej.googletagmanager.comSesyjne pliki cookies, są usuwane, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę

Pliki cookies - Marketing

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nazwa ciasteczkaOpisWłaścicielRodzaj i przechowywanie
_fbpTen plik cookie wykorzystywany jest przez Meta do dostarczania reklam.Meta Platforms, Inc.Pliki cookies śledzenia, 3 miesiące
_gcl_auTen plik cookie służy do obsługi konwersji w ramach prowadzonych kampanii reklamowych.GooglePliki cookies śledzenia, 3 miesiące
ads/ga-audiencesTen plik cookie wykorzystywany jest przez Google AdWords do ponownego angażowania gości.GoogleSesyjne pliki cookies, są usuwane, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę

Pliki cookie - Niesklasyfikowane

Niesklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

Nazwa ciasteczkaOpisWłaścicielRodzaj i przechowywanie
lastExternalReferrerMeta Platforms, Inc.Stałe pliki cookies
lastExternalReferrerTimeMeta Platforms, Inc.Stałe pliki cookies
WISHLIST_GUESTIlość produktów w Twojej liście życzeń.Lamarqueuse.pl1 rok

Inne technologie

La Marqueuse zbiera również dane o użytkownikach Strony w logach, serwisach systemowych lub za pośrednictwem innych technologii (np. Piksele, kody SDK). Dzięki nim wiemy, które podstrony zostały odwiedzone lub ile razy Strona była wyświetlona. Wykorzystujemy powyższe technologie w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa Strony, lepszego dostosowania jej do Twoich potrzeb oraz umożliwienia szybszego wyszukiwania informacji.

Na naszej Stronie korzystamy z Google Analytics dostarczanego przez Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki tej technologii Google może przechowywać informacje o typie / wersji przeglądarki, systemie operacyjnym, odsyłającym adresie URL, skróconym adresie IP lub czasie żądania serwera - w pliku cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze Strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google Analytics nie gromadzi danych, które umożliwiłyby Twoją identyfikację. Dlatego też dane zbierane w ramach Google Analytics nie są danymi osobowymi.

Google przetwarza w naszym imieniu informacje o korzystaniu przez Ciebie ze Strony (w ramach Google Analytics) w celu oceny sposobu użytkowania Strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze Strony. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Wykorzystujemy także usługi Hotjar (dostarczane przez Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta) w celu lepszego zrozumienia potrzeb naszych użytkowników i optymalizacji Strony. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, które linki klikają itp.). Dzięki temu możemy tworzyć i udoskonalać nasze usługi w oparciu o opinie użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie do gromadzenia danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach. Między innymi dotyczy to adresu IP urządzenia (przetwarzanego podczas sesji i przechowywanego w formie uniemożliwiającej identyfikację), rozmiaru ekranu urządzenia, typu urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacji o przeglądarce, położenia geograficznego (państwo). Hotjar nie może sprzedać jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu. Hotjar korzysta z usług podmiotów mających siedziby w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych, dlatego, w wyjątkowych przypadkach może dojść do transferu powyższych danych poza EOG. Transfer odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar.

Na Stronie korzystamy z Pixel Meta czyli krótkiego kodu umieszczonego na Stronie, który pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników. Pixel Meta jest rozwiązaniem dostarczanym przez Meta Platforms Ireland Limited, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4 Irlandia. Pixel Facebooka gromadzi pięć rodzajów danych:

 • Nagłówki HTTP – wszystkie informacje w nagłówkach HTTP. Nagłówki HTTP to standardowy protokół sieciowy wysyłany pomiędzy żądaniem przeglądarki a dowolnym serwerem w Internecie. Nagłówki HTTP zawierają m.in. adresy IP, a także informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacji strony, dokumencie, źródle przekierowania oraz osobie korzystającej z witryny internetowej.
 • Dane piksela – m.in. identyfikator piksela oraz dane plików cookie Facebooka.
 • Kliknięcia przycisków – zaliczają się do tego wszelkie przyciski klikane przez osoby odwiedzające witrynę, etykiety takich przycisków oraz wszelkie strony odwiedzane w wyniku kliknięcia określonego przycisku.
 • Wartości opcjonalne – deweloperzy oraz marketerzy mogą zdecydować się na wysyłanie dodatkowych informacji na temat danej wizyty przez zastosowanie niestandardowych zdarzeń zmiany danych. Do niestandardowych zdarzeń zmiany danych można na przykład zaliczyć wartość konwersji czy typ strony.
 • Nazwy pól formularzy – zaliczają się do tej kategorii nazwy pól witryn internetowych, takie jak „adres e-mail”, „adres” oraz „ilość”, w przypadku zakupu produktu lub usługi. Pixel nie odczytuje wartości pól, o ile reklamodawca nie ujmie ich w ramach zaawansowanego dopasowania lub wartości opcjonalnych.

Meta Platforms Ireland Limited może przekazywać dane pochodzące z Pixela do państw spoza EOG, transfer danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0

ZMIANY

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie.
W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na początku jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.